Clarana (Group) clarana

Synonym: Dichelia clarana