Signeta flammeata

Bright Shield-skipper / Shield Skipper