Nesoptilotis leucotis

White-eared Honeyeater

Synonym: Lichenostomus leucotis