Diuris pardina x sulphurea

Leopard x Tiger Orchid hybrid