Hesperilla mastersi

Chequered Sedge-skipper / Master's Skipper