Nesoptilotis leucotis

White-eared Honeyeater

Synonym: Lichenostomus leucotis
22 items (100 per page)