Schizobothrus flavovittatus

Disappearing Grasshopper